AİLE HUKUKU

Aile hukuku Medeni Hukuk’un bir alt dalı olarak; evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ana başlıkta düzenlenmiştir. Bu kapsamda Aile Hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı kurulması, soybağının reddi, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, nafaka hakkı, yasal danışmanlık gibi konuları kapsamaktadır.Bu alanlarda mevcut sorunlar hayatın diğer alanlarında da büyük etki yaratır. Hukuki ve psikolojik bir süreç olan boşanmanın düzgün ve kayıpsız şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunmasıyla başarılı şekilde sonlandırılması önemlidir. Hukuk büromuz evlenme, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma, nafaka, velayet, maddi manevi tazminat talepleri, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararlarının alınması, Yabancı Mahkemelerin vermiş olduğu kararların ülkemizde tanınması ve tenfizi, iddet süresinin kaldırılması, eşler arasındaki mal rejimleri ve mal rejiminin tasfiyesi, soybağı kurulması, aile malları ve vesayet gibi konularda hukuki danışmanlık, müzakere ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.