CEZA HUKUKU

Hukuk büromuz ceza hukuku mevzuatı kapsamında genel ve özel hükümlerden kaynaklanan suçlara ilişkin savunma ve müdafilik hizmeti sunmaktadır. 5237 Sayılı Ceza Kanununun Kişilere Karşı Suçlar başlığı altında yer alan; Hayata Karşı Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, İşkence ve Eziyet suçları, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Şerefe Karşı Suçlar, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar ile Topluma Karşı Suçlar başlığı altında yer alan Genel Tehlike Yaratan Suçlar, Çevreye Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar ile bu suçların ceza soruşturması ve kovuşturmasında şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermekteyiz.