İŞ HUKUKU

Hukuk büromuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında hem işveren hem de işçi sıfatını temsilen müvekkillere uyuşmazlık öncesi ve sonrasında olmak üzere kapsamlı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Müvekkil şirketler kapsamında ihtilaflar oluşmadan uyulması gereken önleyici tedbirler, işçilerin dosyalarının düzenlenmesi, ihtiyaçlara uygun sözleşmelerin hazırlanması ve sonlandırılması, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinin yönetilmesi, sürekli takibi gereken yasal mevzuat değişikliklerine ilişkin müvekkillerin bilgilendirilmesi, arabuluculuk süreçlerinin takibi gibi birçok hizmet tarafımızca sunulmaktadır. Bununla birlikte işçilerin işverenlerine karşı taleplerinin arabuluculuk ve dava süreçleri, iş kazası, meslek hastalığı ve buna ilişkin tazminatlar gibi her türlü taleplerinin sonuçlandırılması aşamasında her türlü hukuki görüş ve desteği sağlamaktadır. Böylelikle mevzuata uygunluk gereği potansiyel hukuki ve finansal riskleri en aza indirmeyi hedeflemektedir.