TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zararın karşılanmasıdır. Tazminat zararların giderilmesi amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir. Bu zarar kapsamında yetkili yargı organlarına başvurulabileceği gibi taraflar bir araya getirilerek sulh yoluyla zararın giderilmesi ve çözüme ulaşılması mümkün olabilir. Hukuk büromuzda Tazminat Hukuku alanında mağdurlara aşağıdaki sorunlarkapsamında hizmet verilmektedir;

  • Maddi tazminat davaları
  • Manevi tazminat davaları
  • Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları
  • Araçlarda meydana gelen değer kayıplarına ilişkin tazminat davaları
  • İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları
  • Meslek hastalıklarından kaynaklı tazminat davaları
  • Ölüm ve bedensel zararlardan kaynaklı tazminat davaları
  • Destekten yoksun kalmadan kaynaklı tazminat davaları
  • Tıbbi sorumluluklardan kaynaklı (malpraktis vb.) tazminat davaları 
  • Ceza hukukundan kaynaklı tazminat davaları